Detox - Mary Staggs

Detox - Mary Staggs

Detox - Mary Staggs

Detox - Mary Staggs

V čem je vlastně hlavní přínos této metody?
Tato léčebná metoda aktivuje v lidském organismu přirozený autodetoxikační systém a umožňuje mu vyrovnávat a obnovovat základní energetické úrovně. Detoxikační přístroj Mary Staggs Detox v principu umožňuje, aby se tělo detoxikovalo samo.
Po zapnutí přístroje Mary Staggs Detox začne probíhat elektrolýza provázená ionizací vody; kladné ionty směřují ke katodě a záporné k anodě. Tato elektrolýza způsobuje vylučování látek, obsažených ve vodě a v pórech a mazových žlázách nohou či rukou, které jsou ponořeny ve vaničce.Postupně se objevují bubliny a pevné částečky, které se usazují na dně vaničky nebo se vznášejí na vodní hladině. Jsou dobře vidět, neboť se zabarvují, většinou do žluta, hněda, zelena nebo do černa. Zároveň se přitom mění hodnota pH vody.
Migrací iontů v elektrolytickém roztoku vzniká ve vaničce velmi slabý elektrický proud. Přitom se vytváří elektromagnetické pole, které stimuluje reflexní zóny na nohou či rukou. Tyto stimuly jsou prostřednictvím tělesných tekutin předávány tělesným orgánům a systémům a pomalu se šíří po celém těle.
Bioenergetické proudění vyvolané v těle má stimulující účinek na mikrocirkulaci v oblasti dolních (resp. horních) končetin, pomáhá odstranit energetické bloky a překážky a podporuje činnost měkkých tkání, tělesných orgánů a systémových funkcí. Výsledkem je uvolnění usazenin a odpadních látek a přirozená stimulace orgánů, které mají na starosti odvodňování a vylučování škodlivých látek z těla.


Během detoxikace popisují lidé nejrůznější pocity. Někteří cítí mravenčení, píchání nebo třeba i mírnou bolest. To může být způsobeno bioelektrickým polem vytvořeným přístrojem Mary Staggs Detox, které je absorbováno a využíváno tělesnými tkáněmi, orgány a systémy. Dochází k rozbíjení bioelektrických bloků, což opět dokazuje účinnost tohoto procesu.

Během kúry je žádoucí odložit šperky či elektronické přístroje, například mobil.Tyto předměty by totiž mohly narušovat bioelektromagnetické pole, neboť vysílají magnetické či rádiové vlny. Čím je toto pole čistší, tím lépe. Doporučuje se popíjet vodu, je dobře nepodstupovat ji s prázdným žaludkem a nekouřit během ní ani alespoň půlhodinu poté.

Jak dlouho trvá procedura?
Doporučená doba koupele je u dospělých a dětí nad 13 let 30 minut, protože cyklus výměny krve (průtoku krve celým organismem) trvá u dospělých lidí asi 20 minut. Koupel kratší než 20 minut proto nijak zvlášť nepomůže. U dětí je tento cyklus kratší, a proto by děti ve věku 8 až 13 let měly absolvovat pouze dvacetiminutovou koupel a děti ve věku 5 až 8 let pouze patnáctiminutovou koupel.

Komu prospívá tato detoxikace?
Přístroj Mary Staggs Detox prospívá téměř všem, dokonce i těm, kdo si myslí, že jsou úplně zdrávi, a dodržují zásady zdravé výživy. Tato léčebná metoda báječně doplňuje jiné terapie. Máte-li bolesti, jste-li unavení nebo vyčerpaní, začněte s ní ihned.
Léčebné koupele jsou obzvlášť vhodné při poruchách krevního oběhu, křečových žilách, zánětu žil, celulitidě, artritidě a bolestech kloubů, při špatném trávení a acidóze, alergiích, sinusitidě, špatné funkci jater a ledvin, migréně, chronické únavě, roztroušené skleróze, otravě těžkými kovy nebo příznacích předčasného stárnutí.

Kolik léčebných koupelí je třeba absolvovat?
V závislosti na zdravotním stavu se doporučuje dospělým a dětem nad 13 let alespoň 5 až 20 koupelí po 30 minutách a ostatním dětem podle věku 3 až 5 koupelí po 20 resp. 15 minutách. V prvním měsíci terapie by měli dospělí a děti nad 13 let absolvovat alespoň šest koupelí. Potom se o jejich počtu a frekvenci rozhoduje na základě individuálního zdravotního stavu. Lidé by ovšem neměli podstupovat více než jednu koupel obden, aby jejich organismus měl dost času na integraci bioenergetického pole a nebyl nadměrně stimulován.

Doporučené indikace
Normální doporučené užívání, třikrát týdně u normálně silných osob a jednou týdně u velmi slabých osob Akutní respirační potíže, třikrát týdně
Chronické respirační potíže, jednou týdně
Akutní hepatické problémy, třikrát týdně
Chronická hepatitida, jednou týdně
Chřipka u pacientů se silnou konstitucí, dvakrát denně dva až tři dny
Chřipka u pacientů se slabou konstitucí, jednou za dva dny
Chronické oběhové problémy, jednou týdně
Zažívací problémy, dvakrát týdně
Po vypití velkého množství alkoholu nejdříve za dva dny
Při potížích souvisejících se stresem třikrát týdně
U nemocí nebo infekcí močových cest (například u cysticidy) považujeme za optimální dvě až tři kúry týdně, dobré je pít přitom brusinkovou šťávu
Ženské nemoci, dvakrát až třikrát týdně, není-li pacientka příliš slabá, jinak pouze jednou týdně
Mužské nemoci, dvakrát až třikrát týdně
Artritida a revmatické potíže, dvakrát nebo třikrát týdně; u geriatrických nebo velice těžkých případů se pacient detoxikuje poprvé nohama a podruhé rukama
Bolesti hlavy lze zpravidla odstranit dvěma kúrami týdně
Děti poloviční dobu a pouze dvakrát týdně

DÉLKA OŠETŘENÍ: 30 minut
KDO OŠETŘENÍ PROVÁDÍ: Jarka, Jana, Soňa, Lenka

Vytisknout